Ekspert


Artur Dyczko

Artur Dyczko

Zastępca prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej ds. strategii i rozwoju </br< Program dla Śląska ma dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej wymiar przede wszystkim bardzo praktyczny. Nasza Strategia Rozwoju ma bardzo wyraźne korelacje z PdŚ i w wielu elementach pomiędzy tymi dokumentami zachodzi efekt synergii. Takim wspólnym obszarem jest choćby transformacja terenów pogórniczych, a konkretnie przeobrażenie terenów pokopalnianych w Suszcu, gdzie JZR sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej JSW, buduje nowoczesne zaplecze produkcyjno-remontowe w ramach projektu JZR Rozwój. W efekcie tego projektu powstaną nowe obiekty przemysłowe wraz z nowoczesnym zapleczem technologicznym umożliwiającym wytwarzanie m.in. maszyn i urządzeń górniczych. Będą one konieczne dla dalszego rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która uruchamia nową kopalnię Bzie-Dębina. Kopalnia ta posiada koncesję na wydobywanie węgla koksującego, którego zasoby szacowane są na poziomie 180 mln ton. Do 2030 . JSW zamierza zainwestować w nowy zakład ok. trzy miliardy złotych. To bezpośrednia realizacja zapisów Programu dla Śląska. Podobnie jest z inną ważną inwestycją – czyli budową nowej Elektrociepłowni w Radlinie. Spółka-córka z Grupy Kapitałowej JSW - JSW KOKS SA przystąpiła do realizacji projektu budowy nowoczesnej elektrociepłowni opalanej oczyszczonym gazem koksowniczym. EC Radlin zagwarantuje produkcję energii cieplnej i elektrycznej w kogeneracji – zapewni ciepło, które będzie źródłem stabilnym i przede wszystkim tanim, gwarantującym zarazem niskoemisyjność. Ponadto, co warto zaznaczyć w tym miejscu zaznaczyć, już za dwa lata Jastrzębska Spółka Węglowa będzie samowystarczalna energetycznie. Równolegle z drugiej strony, działalność JSW i realizacja jej Strategii Rozwoju gwarantuje czas dla regionu oraz stabilność, czyli dwa niezbędne warunki dla ewolucyjnie przeprowadzanego procesu transformacji regionu śląskiego.