Ekspert


Barbara Piontek

prof. dr hab. Barbara Piontek

Zastępca Prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Akademia WSB To wielka radość realizować wspólnie w tak zacnym Zespole, największe od lat przedsięwzięcie gospodarcze i społeczne Śląska. Program dla Śląska jako część Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju to precyzyjne działania wprowadzające nas wszystkich i nasze śląskie wspaniałe firmy w zupełnie nową erę. Erę bezpieczniejszej pracy, rozwoju technologii, czystego powietrza, a co za tym idzie lepszej jakości życia dla nas – mieszkańców Regionu. Program dla Śląska to zadeklarowanych 62 mld zł, a w tym 48 mld zł już uruchomionych środków publicznych. Do tych kwot należy dodać wartość inwestycji wypracowanych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. W ciągu 2 lat funkcjonowania programu wartość inwestycji to ponad 7 mld zł. W sumie możemy już dziś mówić, że Program dla Śląska to 69 mld zł inwestowanych w procesy rozwojowe w regionie.