Ekspert


Dominik Kolorz

Dominik Kolorz

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Program dla Śląska to jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, stworzonej przez ówczesnego wicepremiera, a dziś premiera Mateusza Morawieckiego. Jednak – co bardzo ważne – jest to również pierwszy tego typu rządowy program dla województwa śląskiego, przygotowany z udziałem mieszkańców tego regionu. Bazą Programu dla Śląska było Porozumienie na Rzecz Zintegrowanej Polityki Rozwoju Województwa Śląskiego, dokument wypracowany w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach przez przedstawicieli pracowników pracodawców, naukowców, samorządowców oraz reprezentantów wielu innych środowisk. Jedną z zalet PdŚ jest jego otwarty charakter. Jako WRDS pracujemy nad nowymi propozycjami, które w naszej ocenie należałoby do tego Programu włączyć. Jeśli chodzi o obecny stopień realizacji projektów zapisanych w PdŚ, to w części obszarów wygląda to naprawdę dobrze, jednak w innych mamy spore zaległości do nadrobienia. NSZZ „Solidarność” jako jeden z pomysłodawców i współtwórca Programu dla Śląska jest od tego, aby tej realizacji dopilnować. To zadanie absolutnie kluczowe, abyśmy mogli odbudować i odmienić potencjał gospodarczy województwa śląskiego. Rozwinąć tutaj nowoczesne, innowacyjne gałęzie przemysłu, ale też wprowadzić tę nowoczesność do tradycyjnych branż, z którymi kojarzony jest nasz region.