Ekspert


Janusz Michałek

dr Janusz Michałek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Od lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem w pozyskiwaniu inwestycji w Polsce. Stawiamy na rozwój przedsiębiorczości, co potwierdzają nasze wyniki. Firmy zainwestowały już na terenie KSSE 36 mld zł i utworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy. W tym roku KSSE pozyskała też nowego kluczowego inwestora dla regionu – SK Innovation. Firma z kapitałem koreańskim zainwestuje pierwszy raz w Polsce i przeznaczy ponad 1 mld zł na budowę zakładu do produkcji separatorów baterii litowo–jonowych w Dąbrowie Górniczej. Przedsiębiorca planuje zatrudnić co najmniej 300 nowych pracowników do końca 2021 roku. To nowy impuls rozwojowy dla regionu. W Programie dla Śląska realizujemy szereg zadań, rozwijamy nasze inicjatywy i podejmujemy nowe. W ostatnim czasie nasz kluczowy klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing otrzymał status Krajowego Klastra Kluczowego. Tym samym zyskaliśmy dla naszych firm dostęp do nowych narzędzi wsparcia m.in. dla prowadzonych przez sektor motoryzacyjny w KSSE prac badawczo-rozwojowych. Wspólnie z przedsiębiorcami rozwijamy nowoczesne technologie. Otworzyliśmy pierwsze w Polsce Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. i unikalne w skali kraju i Europy Laboratorium Robotów Przemysłowych firmy Omron Electronics. Aktywnie rozwijamy też szkolnictwo branżowe w regionie, aby kształcić kadry na dynamicznie rozwijającego się przemysłu XXI wieku. Chcemy, by mieszkańcy mogli cieszyć się pracą w nowoczesnych firmach, w których będą cenieni i którym, jak naszym inwestorom, przyświecają zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.