Ekspert


Grażyna Ciurzyńska

Grażyna Ciurzyńska

p.o. Prezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Polska Agencja Inwestycji i Handlu poprzez powierzone zadania ustawowe wspiera promocję polskiej gospodarki. Śląsk to doskonałe miejsce do wypełniania tego mandatu zgodnie z duchem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ramię w ramię z naszymi lokalnymi partnerami i firmami na Śląsku współdziałamy na rzecz rozwoju projektów inwestycyjnych o wysokiej wartości dodanej do krajowej i lokalnej gospodarki. Razem zrealizowaliśmy ponad 80 projektów o łącznej wartości ponad 3 mld euro. Jesteśmy dumni, widząc jak urzeczywistnia się tu światowa rewolucja technologiczna w motoryzacji - tętni puls elektromobilnej Europy. Cieszymy się, że możemy brać udział w tworzeniu nowoczesnej tożsamości Śląska, wspierając również lokalnych przedsiębiorców w ich drodze ku ekspansji na rynki całego świata. Produkty śląskich firm, jakie pomogliśmy wprowadzić do sprzedaży zagranicznej, kształtują współczesne lotnictwo, opiekę zdrowotną, energetykę, przemysł czy budownictwo. Widzimy, jak Śląsk rozkwita. Procesowi wzrostu inwestycji i eksportu towarzyszy powstawanie dobrych miejsc pracy, rozwój kadr, technologii oraz relacji międzynarodowych. To daje największą satysfakcję z realizacji naszej misji.