Ekspert


Józef Piętoń

Józef Piętoń

Dyrektor Regionu, BGK Region Śląski, Bank Gospodarstwa Krajowego Od wielu lat BGK współtworzy funkcjonalne miasta, poprawiając jednocześnie jakość życia Polaków. Samorządy są dla nas kluczowym partnerem – pomagamy finansować realizację inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Z naszym wsparciem modernizowany jest transport miejski, powstają sieci wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie i spalarnie odpadów. O skali naszego wsparcia świadczą liczby - co piąta złotówka finansowania, którego udziela BGK, trafia do samorządów. Dzięki wsparciu BGK po aglomeracji Śląskiej jeździ 121 nowych, ekologicznych autobusów, a tramwaje mają 45 nowych wagonów. Pomagamy skuteczniej ocieplać budynki. Przyznaliśmy ponad 340 mln zł premii termomodernizacyjnych, poprawiając jakość powietrza, którym oddychają Ślązacy.