Ekspert


Jakub Chełstowski

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego Program dla Śląska to kluczowy plan rozwoju naszego regionu i największy jaki realizowany jest w kraju. Jako gospodarz regionu, mogę z przekonaniem powiedzieć, że jego efekty już są widoczne, a skala całego przedsięwzięcia będzie oddziaływać przez kolejne lata. Co szczególnie ważne efekty odczuwają i odczuwać będą bezpośrednio mieszkańcy. Tak jest w przypadku programów antysmogowych czy środków na odnawialne źródła energii, które w krótkim czasie podniosą jakość życia.