Ekspert


Jarosław Wieczorek

Jarosław Wieczorek

Wojewoda śląski Program dla Śląska to największy projekt w historii Górnego Śląska od 1989 roku. W swoich założeniach ma zmienić oblicze naszego regionu i przestawić gospodarcze tory w kierunku nowoczesnej gospodarki. Prace nad Programem trwały blisko rok i uczestniczyły w nich strona rządowa, samorządowa, pracodawców i związkowa. Był naprawdę rzetelnie przekonsultowany i z całą pewnością nie jest to kolejny dokument odłożony na półkę, jak wiele poprzednich. Program to duża wartość dla naszego regionu, dla jego przyszłości oraz dla rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. To oni są największą siłą tego regionu. Program dla Śląska ma być ogromnym bodźcem, który pobudzi ten potencjał.