Ekspert


Jerzy Kwieciński

Jerzy Kwieciński

W latach 2018–2019 minister inwestycji i rozwoju, a w 2019 również minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Lider Programu dla Śląska w pierwszych 2 latach jego istnienia. Program dla Śląska to jeden z najważniejszych projektów realizowanych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to zarazem największe przedsięwzięcie w historii polityki regionalnej w Polsce – po jego aktualizacji i dołączeniu kolejnych 32 przedsięwzięć, to około 100 projektów i 62 mld zł na transformację Śląska i przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców województwa. Głównym celem Programu jest doprowadzenie do zmiany profilu gospodarczego regionu, tak aby w dłuższej perspektywie czasowej dominujące stały się przedsięwzięcia w sektorach wysokoproduktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie. Program dla Śląska ma charakter otwarty i stale poszukujemy kolejnych inicjatyw wraz z zapewnieniem ich finansowania. Dowodem tego jest zaktualizowany Program zawierający nowe projekty.