Ekspert


Klaudia Rogowska

Klaudia Rogowska

Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego Jesteśmy jednym z największych szpitali Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w którym rocznie leczy się 200 tys. chorych. To, co wyróżnia nasz ośrodek to interdyscyplinarność, kompleksowość i innowacyjność. W Programie dla Śląska uwzględniono aż cztery projekty zaproponowane przez nasz szpital, z czego dwa są w fazie realizacji. Pierwszym, niezwykle istotnym ze względu na zakres realizowanych w naszym szpitalu świadczeń zdrowotnych, jest projekt dotyczący zakupu nowoczesnego tomografu komputerowego. To znacząca dla naszego ośrodka inwestycja, która usprawni kluczowy w nowoczesnej kardiologii element diagnostyki obrazowej, pozwoli na skanowanie pacjentów z nierówną, szybką akcją serca, a co najważniejsze, umożliwi wykonywanie nowoczesnych, alternatywnych dla klasycznej koronarografii nieinwazyjnych badań tętnic wieńcowych i serca. Drugim realizowanym projektem jest wdrożenie kompleksowej opieki nad pacjentem z udarem mózgu. To właśnie nasz szpital został zakwalifikowany jako jedyny ośrodek ze Śląska do pilotażowego projektu Ministerstwa Zdrowia, dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Od początku pilotażu w GCM wykonano niemal 120 trombektomii, a to oznacza, że średnio 17 pacjentów miesięcznie trafia do naszego szpitala i zostaje zakwalifikowanych do tego typu leczenia. Pragnę podkreślić, że mechaniczna trombektomia, znacznie poprawia szansę na odzyskanie sprawności po udarze. W badaniach naukowych udowodniono, że mechaniczna trombektomia w ciągu 6 pierwszych godzin od wystąpienia udaru zwiększa szansę poprawy stanu zdrowia pacjenta - w szczególności zmniejsza stopień niesprawności. Program dla Śląska to miliardy złotych, przeznaczone na rozwój regionu. Cieszymy się, że zdrowie mieszkańców śląskiej ziemi, jest ważnym jego elementem”.