Ekspert


Lechosław Rojewski

Lechosław Rojewski

Wiceprezes Węglokoks S.A. ds.Finansowych Śląsk jest obszarem, który bardzo dotkliwie odczuł czas przemian gospodarczych. Dziś zmienia się ten region. Węglokoks wpisuje się w ten proces zmian. Naszym wspólnym celem jest rozwój, wdrażanie innowacyjnych technologii umożliwiających konkurowanie na rynku nie tylko krajowym ale i zagranicznym. Dlatego tak bardzo cieszy nas prowadzony pod patronatem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego „Program dla Śląska”. To ogromny zastrzyk środków finansowych stymulujących rozwój regionu i co najważniejsze, nieprzypadkowych inwestycji, a skoordynowanych działań w ramach dokładnie zarysowanego planu.