Ekspert


Marek Zychla

Marek Zychla

Prezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan Program dla Śląska to wielka szansa i wyzwanie dla regionu. Wielkie inwestycje i projekty ukierunkowane na nowoczesne technologie. Wizja stopniowego przechodzenia do nowoczesności przy zachowaniu specyfiki regionu oraz z pamięcią o takich elementach jak konieczność rewitalizacji rozumianej jako przywrócenie gospodarczego znaczenia terenom zdegradowanym. Odważna próba ziszczenia marzenia o czystym i nowoczesnym regionie, zachowującym swoje kluczowe dla gospodarki całego kraju znaczenie.