Ekspert


Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Prof. AWSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor Akademii WSB Jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju Akademii WSB, zgodnym ze Strategią Rozwoju Nauki w Polsce, jest współpraca nauka-biznes. Wyraża się ona w prowadzeniu najwyższej jakości badań, przyczyniających się do wzrostu innowacyjności gospodarki oraz w budowie kreatywnego, dobrze wykształconego społeczeństwa. Od wielu lat Akademia WSB aktywnie kształtuje rozwój polskiej nauki, m.in. poprzez uczestnictwo w ramach wielu grantów i projektów badawczo-wdrożeniowych, zarówno samodzielnie, jak i w międzynarodowych konsorcjach naukowych, jako lider, partner, uczestnik, czy organizacja wspierająca. Od początku funkcjonowania dążymy też do intensyfikacji interakcji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, działając na rzecz zwiększania jego atrakcyjności inwestycyjnej, poziomu zaawansowania technologicznego i podniesienia innowacyjności globalnej gospodarki. Akademia WSB aktywnie działa na rzecz wzrostu transferu wiedzy do gospodarki oraz wzrostu komercjalizacji wyników badań naukowych, które pozwalają firmom wzbogacać ich zasoby intelektualne i technologiczne oraz polepszać i rozszerzać asortyment produktowy.