Rozwój dla Śląska  – pierwsza i ostatnia złotówka z BGK

 

Od wielu lat BGK współtworzy funkcjonalne miasta, poprawiając jednocześnie jakość życia Polaków. Samorządy są dla nas kluczowym partnerem – pomagamy finansować realizację inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Z naszym wsparciem modernizowany jest transport miejski, powstają sieci wodno-kanalizacyjne, oczyszczalnie i spalarnie odpadów. Co piąta złotówka finansowania, którego udziela BGK, trafia do samorządów. Jesteśmy także bankiem rozwoju dostarczającym finansowania każdemu chcącemu rozwijać skrzydła w biznesie. To my wykładamy tak zwaną pierwszą złotówkę, gdy biznes się rozkręca lub ostatnią złotówkę na domkniecie przedsięwzięcia. Wyciągamy pomocną dłoń do każdego, kto ma pomysł na rozwój firmy i aspiracje, aby wyjść poza region czy kraj.

 

Region śląski to jeden z wiodących, jeśli chodzi o korzystanie z rządowych programów mieszkaniowych. W pierwszym półroczu 2019 oddano już 72 mieszkań w programie Społecznego Budownictwa Czynszowego, a od początku funkcjonowania programu 670 – najwięcej w Polsce. W programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego finansowanego przez BGK w pierwszym półroczu tego roku oddano do użytkowania 133 mieszkania. Od 2007 oddano 2 571 – najwięcej w Polsce. W regionie śląskim, w pierwszym półroczu 2019 roku, powstała najwięszka liczba mieszkań z przyznanymi premiami z Funduszu Termomodernizacji i Remontów – aż 5 477 lokali.

Dzięki naszemu wsparciu rewitalizowane są centra miast i miasteczek, powstają drogi, nowe bloki energetyczne, realizowanych jest wiele potrzebnych polskim regionom inwestycji. Znaczny strumień pieniędzy z UE trafia na Śląsk przez BGK. Bank jest pośrednikiem Europejskiego Banku Inwestycyjnego we wdrażaniu środków europejskich na rewitalizację na Śląsku. Współpracując z urzędem marszałkowskim i EBI udzielamy inwestorom pożyczek, z których mogą realizować projekty korzystnie wpływające na środowisko miejskie. Łącznie mamy na ten cel ok. 193 mln zł. Ta kwota będzie uzupełniana finansowaniem ze środków własnych BGK. Z tego projektu modernizowane są m.in. miejskie baseny w Wiśle.

Mamy ciekawe projekty dot. rewitalizacji obiektów należących do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – wsparcie ze środków unijnych i finansowanie przez BGK na kwotę 20 mln zł dotyczące m.in. stworzenia podziemnej trasy historycznej i rewitalizacji wieży ciśnień.

Godną uwagi inwestycją jest renowacja przedwojennego budynku poczty. Po modernizacji przywrócono go do pierwotnego wyglądu. W środku znajdują się głównie biura i pomieszczenia służące mieszkańcom do aktywności fizycznej.

Współpracujemy także z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi. W konsorcjum z jednym z komercyjnych banków organizujemy finansowanie modernizacji śląskich kolei i tramwajów, które są w trakcie wymiany taboru na nowy. Już dziś dzięki wsparciu BGK po aglomeracji Śląskiej jeździ 121 nowych, ekologicznych autobusów, a tramwaje mają 45 nowych wagonów. Wspólnie z bankami komercyjnymi możemy udzielać kredytów konsorcjalnych i dzięki udziałowi BGK termin finansowania może być dłuższy.

Nasze programy gwarancji i poręczeń skutecznie mobilizują polski kapitał potrzebny inwestycjom. Finansujemy firmy, które mają problem z otrzymaniem kredytów na komercyjnych warunkach (brak historii kredytowej, wysoki poziom ryzyka inwestycji lub brak zabezpieczeń). Udzielamy gwarancji de minimis, jesteśmy też aktywni w kredytowaniu innowacji technologicznych.

Pomagamy rozwijać się każdej firmie – od start-upów po największe przedsiębiorstwa, m.in. poprzez gwarancje de minimis, które ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dotychczas skorzystało z nich ponad 145 tys. polskich przedsiębiorców. Bank udzielił ponad 59 mld zł gwarancji, a wartość zabezpieczonych nimi kredytów przekroczyła 100 mld zł.

Region śląski jest bardzo aktywny jeśli chodzi o udzielanie gwarancji de minimis. Do maja 2019 r. udzielonych zostało tu 1 798 gwarancji – jak dotąd drugi wynik w Polsce. Wartość przyznanych gwarancji to ponad 529 mln zł. Tylko w 2018 r. w naszym regionie gwarancje opiewały na 680 mln zł.

Jesteśmy bankiem rozwoju dostarczającym finansowania każdemu, kto tego potrzebuje. Z badania przeprowadzonego przez BGK wynika, że aż 54 proc. przedsiębiorstw miałoby ograniczony dostęp do finansowania, gdyby nie uczestniczyły w programie gwarancji de minimis. 34 proc. firm w ogóle nie otrzymałoby kredytu. Bank wspiera wiele innowacyjnych firm. W trakcie ostatnich pięciu naborów wpłynęły do nas aż 153 wnioski o kredyt na innowacje technologiczne – jedna z największych liczb wniosków w Polsce. Wnioskowane dofinansowanie to ponad 403 mln zł a wydatki kwalifikowalne łącznie wyniosły ponad 1 mld zł.

Region śląski jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych w Europie, dlatego firmy z sektora przemysłowego są naszym głównym klientem. Są wśród nich przedsiębiorstwa działające m.in. w branżach: motoryzacyjnej, budowlanej, spożywczej. Wraz z innymi instytucjami rozwoju (PFR, PAIH, PARP, KUKE i ARP) codziennie pracujemy na to, aby Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju była skutecznie realizowana.

Popularne artykuły