Cel 2: Zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu

Istotnym wyzwaniem dla województwa śląskiego jest zbudowanie w oparciu o istniejące potencjały, nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, kreującej własne i absorbującej pojawiające się w otoczeniu innowacje (w tym technologiczne). Działania będą nakierowane na:

  • stymulowanie rozwoju obszarów działalności gospodarczej, mogących stanowić alternatywę dla odchodzących z branży pracowników, co wymaga stworzenia efektywnych rozwiązań w zakresie przekwalifikowania oraz przygotowania do pracy w zawodach, w których oczekuje się wzrostu popytu na pracowników w przyszłości,
  • starania, aby zmiany w strukturze zatrudnienia i aktywności zawodowej, które są efektem rozwoju nowoczesnej gospodarki, nie powodowały trwałej utraty zatrudnienia,
  • dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz unowocześnienie realizacji procesu kształcenia zawodowego w szkołach,
  • lepsze dostosowanie systemów kształcenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie jakości systemów kształcenia, w tym szkolenia zawodowego np. uczenie się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami,
  • innowacje społeczne.

Działania:

Popularne artykuły