Komitet Sterujący

Członkowie Komitetu Sterującego „Program dla Śląska” przy wojewodzie śląskim:

1. Jarosław Wieczorek – Przewodniczący Komitetu, Wojewoda Śląski

2. Dominik Kolorz – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”

3. Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego

4. Marek Zychla – przedstawiciel Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

5. Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

6. prof. AWSB Barbara Piontek,  dr hab.  –  Zastępca Prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

7. Józef Piętoń – Dyrektor Regionu Śląskiego Banku Gospodarstwa Krajowego

8. Daniel Baliński – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Popularne artykuły