Booster Jednostek Samorządu Terytorialnego

Autorski projekt KSSE „Booster JST” – Jednostek Samorządu Terytorialnego

Po sukcesie Boosterów MŚP, KSSE rozpoczęła cykl pierwszych w regionie – warsztatowych spotkań menedżerskich z ekspertami i doradcami dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka: „Nowoczesne technologie w regionie – wyższy poziom obsługi inwestycyjnej”, „Gminy dla przedsiębiorców – nowe narzędzia wsparcia rozwoju firm, współpraca z KSSE i partnerami w ramach Polskiej Strefy Inwestycji”. Uczestnicy po stronie ekspertów: koordynatorzy procesów inwestycyjnych, przedstawiciele KSSE, BGK, firm doradczych, eksperci i konsultanci z zakresu m.in. kształcenia branżowego i praktycznego, pozyskiwania kadr na potrzeby biznesu, public relations i marketingu inwestycyjnego.

Popularne artykuły