O operatorze


KSSE jako operator aktywizacji PdŚ

KSSE pełni bardzo ważną rolę w Programie dla Śląska, który jest integralną częścią Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Program dla Śląska jako dokument strategiczny jest skierowany dla regionu, który jest kluczowy dla wzrostu gospodarczego Polski. Potwierdzają to także zapisy w dokumencie o nazwie „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego”. Priorytetowym zadaniem KSSE jest przeciwdziałanie modelowi polaryzacyjno-dyfuzyjnemu na rzecz modelu zrównoważonego regionu. Funkcja KSSE została zdefiniowana jako Regionalny Operator Aktywizacji Gospodarczej. Ma to swoje uzasadnienie ekonomiczne, a także zapewniające sprawność i efektywność. Funkcja ta polega na identyfikacji, koordynacji i projekcji wszystkich działań, które są kluczowe dla uruchamiania prorozwojowych, prowzrostowych, w tym inwestycyjnych w regionie. Należą do nich: identyfikacja terenów, zapewnienie i modernizacja infrastruktury, zapewnienie najwyższej jakości obsługi inwestorów przez samorządy, współpracę z instytucjami wsparcia biznesu, koordynacja współpracy z instytucjami publicznymi m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Rozwoju Przemysłu, KUKE S.A., Zagraniczne Biura Handlowe, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Polski Fundusz Rozwoju.

Wejście w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162) rozszerza zdecydowanie zasięg terytorialny obszaru działania Spółki i zakres pakietu wsparcia. Po raz pierwszy w historii dokumentów strategicznych szczebla centralnego, Specjalna Strefa Ekonomiczna została powołana do roli Operatora. Nigdy wcześniej, nie próbowano wykorzystać potencjału Specjalnych Stref Ekonomicznych w uruchamianiu procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego. Obejmuje ona następujące obszary: obszar inwestycji (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje wewnątrzkrajowe i zewnątrz krajowe), obszar rynku pracy i edukacji, współpraca z JST, pobudzanie procesów automatyzacji i robotyzacji.

W ramach Programu dla Śląska zostały zgłoszone dedykowane, autorskie projekty, które od 2 lat są realizowane. Dla uspójnienia wizerunku Specjalnej Strefy Ekonomicznej dołączono także projekty, które KSSE realizowała wcześniej, a te przyczyniają się do intensyfikacji funkcji Operatora. Działania Katowickiej SSE zostały też ocenione w międzynarodowym rankingu wszystkich stref ekonomicznych na świecie prowadzonym przez Business Financial Times i znalazły swoje uznanie w otrzymanych wyróżnieniach. KSSE została uznana za najlepszą strefę w Europie i nr 2 na świecie. Efektywność wydatkowanych przez KSSE środków należy rozpatrywać na dwóch poziomach. Z jednej strony efektywności ekonomicznej, czyli uzyskiwanie bezpośrednich inwestycji zarówno z sektora MŚP (polskiego kapitału jak i zagranicznego). Z drugiej, efektywności społecznej. KSSE jako spółka publiczna realizuje także priorytety społeczne: rozwijanie edukacji, przygotowywanie kadr dla biznesu (stosowanie efektywności społecznej jest potwierdzone w mechanizmie ulgi strefowej- im bardziej rozwinięty region tym mniejsza ulga). Dodatkowym elementem działania jest podniesienie funkcjonowania sfery instytucjonalnej. Zdefiniowanie tej funkcji pozwala na wypracowanie narzędzi najtańszych dla poprawy efektywności i sprawności sfery publicznej.

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE), jako operator aktywizacji społeczno-gospodarczej Programu dla Śląska aktywnie wspiera przedsiębiorczość w Regionie, pozyskuje kolejnych inwestorów i realizuje m.in. zadania w ramach projektu Regionalna Platforma Aktywizacji Gospodarczej.

KSSE od lat jest najlepszą strefą w Europie i liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych, jeśli chodzi o liczbę przyciąganych inwestycji i tworzone nowe miejsca pracy w kraju.

Firmy działające w strefie zainwestowały już ponad 36 mld zł i utworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy. Są to zarówno nowe inwestycje, jak i wiele reinwestycji, co świadczy o tym, że przedsiębiorcy dobrze czują się w KSSE i dzięki współpracy oraz wsparciu mogą dynamicznie się rozwijać.

Działa tu dziś już ponad 400 polskich i zagranicznych firm, z czego aż 40% to małe i średnie przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie coraz chętniej inwestują w KSSE także mikro firmy. Dlaczego? KSSE działa kompleksowo, posiada ofertę dla każdego biznesu i modyfikuje ją w zależności od sytuacji na rynku i potrzeb przedsiębiorców. Zapewnia wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Jej autem są doświadczeni eksperci, doradcy i menedżerowie, którzy pracują w KSSE.

Materiał autorski – B.Piontek

Popularne artykuły