2,6 mln zł na start Programu Pracownik+Mieszkanie+

 

W lipcu tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłosiła nabór na partnera do nowego, pilotażowego programu Pracownik+Mieszkanie+, a dziś podpisaliśmy już pierwsze porozumienie o wspólnej jego realizacji z naszym inwestorem, firmą Kronospan S.A. i Gminą Strzelce Opolskie – poinformował prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (KSSE) dr Janusz Michałek.

Pierwsze mieszkania w ramach Programu, partnerzy porozumienia wybudują dla nowych pracowników firmy Kronospan, na terenie Gminy Strzelce Opolskie. Przedsiębiorca przeznaczy na ten cel co najmniej 2,6 mln zł. – Zobowiązaliśmy się, na mocy porozumienia z KSSE i Gminą, że w ramach projektu wybudujemy co najmniej 50 mieszkań, dla pracowników firmy – powiedziała Joanna Jodłowska, przedstawicielka Kronospan.

KSSE, Kronospan i Gmina Strzelce Opolskie zobowiązały się, że w ciągu miesiąca od podpisania porozumienia ustalą szczegółowe warunki realizacji inwestycji. Strony zadeklarowały, że w tym czasie wspólnie wybiorą lokalizację planowanej inwestycji. Sygnatariusze porozumienia opracują również zasady finansowania inwestycji i rekrutacji pracowników do programu oraz korzystania przez nich z wybudowanych mieszkań. W ciągu zadeklarowanych 30 dni KSSE i partnerzy wypracują też warunki zarządzania wybudowanym budynkiem mieszkalnym, z uwzględnieniem zasad programu oraz wkładem finansowym każdej ze stron.

Ruszyliśmy z programem Pracownik+Mieszkanie+ by wesprzeć inwestorów
w pozyskiwaniu najlepszych pracowników i stworzyć warunki dla stabilizacji zatrudnienia
w regionie
– podkreślił prezes KSSE. Dodał, że program KSSE dotyczy aktywizacji na rynku pracy m.in. osób posiadających polskie pochodzenie i związanych kulturowo z krajem, ale
z powodów historycznych mieszkających poza jego granicami. Drugą grupą, która może skorzystać z programu #Pracownik+Mieszkanie+ są osoby decydujące się na przeniesienie swojej aktywności życiowej i zawodowej na obszar zarządzany przez KSSE, mieszkający
w innych regionach Polski oraz młodzi szukający stabilnego i długotrwałego zatrudnienia.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii obecny przy podpisaniu porozumienia, zaznaczył, że resort promuje inicjatywy, które przyczyniają się do poprawy sytuacji na rynku pracy i zapobiegają negatywnym skutkom depopulacji. – Zależy nam na jak najbardziej efektywnym przygotowaniu i wdrożeniu ważnego dla regionu programu Pracownik+Mieszkanie+ stąd wsparcie projektu przez Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii 
– zadeklarował wiceszef resortu, Marcin Ociepa.
Z kolei, burmistrz Strzelec Opolskich, podpisując porozumienie, zapowiedział wsparcie przez Gminę realizacji programu Pracownik+Mieszkanie+ na jej terenie oraz Katowickiej SSE
i inwestora KSSE, firmy Kronospan we wdrożeniu planowanych działań. – Pomożemy m.in. wybrać optymalną lokalizację dla planowanej inwestycji mieszkaniowej i udostępnimy ją inwestorom na dogodnych warunkach – zaznaczył burmistrz Strzelec Opolskich, Tadeusz Goc.

Popularne artykuły