Sieć współpracy z gminami – zasób terenów inwestycyjnych

KSSE kluczowy partner na styku współpracy miast z otoczeniem biznesu

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) z powodzeniem działa już od 23 lat. W latach 2015-2017 Financial Times uznał ją najlepszą strefę ekonomiczną w Europie. Dlaczego? Z co najmniej kilu ważnych powodów. Wspiera małych i średnich przedsiębiorców, którzy rozwijają się wokół dużych inwestorów, kształci wspólnie z biznesem kadry i tworzy jeszcze więcej miejsc pracy dla mieszkańców miast i gmin w regionie. Co więcej przyciąga innowacje i nowoczesne technologie, a także usługi BPO. Inwestorzy KSSE, chcąc działać w obszarach strefy muszą wykazać się dbałością o środowisko, zaangażowanie w rozwój gmin, na których działają i podnoszeniem standardu życia ich mieszkańców.

Jako strefa ekonomiczna, w myśl nowych przepisów, które we wrześniu 2018 r. wprowadził Rząd, KSSE ma obowiązek działać, w każdej gminie, wspierać jej samorządy, przedsiębiorców i mieszkańców. Strefa jest gwarantem, że inwestycje realizowane z nią są bezpieczne dla środowiska, a nawet poprzez wdrażane przez firmy innowacje, poprawiają jego jakość, są też przyjazne otoczeniu i zawsze dopasowane do planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.

W Katowickiej SSE powstało już ponad 80 tys. miejsc pracy. Co więcej, utrzymanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców w Polsce jest kwestią kluczową dla zachowania konkurencyjności inwestycyjnej i gospodarczej na tle innych krajów. Nasze spojrzenie na gospodarkę i jej potrzeby zmieniało się na przestrzeni lat i obecnie nie chodzi tylko o to, aby pozyskać każdego inwestora, ale firmy innowacyjne, tworzące specjalistyczne i wysokopłatne miejsca pracy, prowadzące działalność badawczo-rozwojową.

Dotychczasowe efekty funkcjonowania KSSE to 36 mld PLN bezpośrednich inwestycji, ponad 80 tys. miejsc pracy oraz blisko 400 firm, które się tu ulokowały.

Wybrane ekonomiczne sukcesy KSSE:

 • Dynamiczne zwiększenie liczby przedsiębiorców strefowych zwłaszcza MŚP i polskiego kapitału,
 • KSSE najlepszą strefą w Polsce pod względem zatrudnienia oraz pozyskanego kapitału,
 • Rekordowe wyniki Spółki w 2017 r. – 58 pozyskanych w 2017 roku projektów o rekordowej dla KSSE wartości ponad 3,4 mld zł to zdecydowanie najlepszy wynik w historii Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A (KSSE). Dzięki nowym inwestycjom powstanie ponad 2 tys. nowych miejsc pracy, a przedsiębiorcy utrzymają ponad 14 tys. już istniejących.
 • Doskonałe wyniki spółki na koniec 2018 roku – KSSE znów liderem wśród polskich sse – 51 inwestycji wartych ponad 2,5 mld zł. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie co najmniej 2,1 tys. osób, a firmy te utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie prawie 21 tys. pracowników.
 • Bardzo dobre wyniki po I półroczu 2019, a tym rekordowe zainteresowanie KSSE polskich firm, które zainwestują łącznie ponad 310 mln zł. Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują aż 70 proc. projektów pozyskanych przez KSSE w ciągu ostatnich 6 miesięcy, czyli aż 30 proc. więcej niż dotychczas. Te polskie firmy zatrudnią ponad 100 nowych pracowników i utrzymają blisko 1,5 tys. stanowisk. To spektakularny wynik i efekt działań KSSE na rzecz promocji nowych możliwości, jakie daje Polska Strefa Inwestycji w regionie.
 • KSSE motorem przemysłu motoryzacyjnego – motoryzacja branżą szczególnie reprezentowaną w KSSE (ponad 60% inwestycji pochodzi z branży automotive), powołanie przez KSSE S.A. klastra motoryzacyjnego Silesia Automotive and Advanced Manufacturing (SA&AM) będącego platformą współpracy i wymiany pomysłów, doświadczeń dla firm motoryzacyjnych, organizacja regularnych spotkań w ramach kilku grup tematycznych (m.in. e-mobility, przemysł 4.0). Klaster KSSE SA&AM zrzesza już 100 firm i podmiotów z branży automotive i elektromobility.
 • Autorski projekt KSSE pn. „CUBE”, czyli budowa przez KSSE modułowych hal produkcyjnych w oparciu o nowoczesne konstrukcje. Projekt daje przedsiębiorcom głównie z sektora MŚP możliwość inwestowania w linie technologiczne, bez konieczności ponoszenia kosztów budowy hal. Katowicka Strefa zapewni MŚP hale pod wynajem z możliwością przedłużenia najmu o kolejne lata z możliwością wykupu
 • KSSE jako operator aktywizacji społeczno-gospodarczej w ramach rządowego „Programu dla Śląska”, który powstał w wyniku „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”
 • Autorski projekt „Booster MŚP”Booster Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Seminarium, ONE STOP SHOP i oferta dla MŚP – cykl spotkań (odbywających się w gminach na terenie województwa śląskiego dla lokalnych przedsiębiorców z sektora MSP) z ofertą przygotowaną na potrzeby tego sektora. Seminarium – to zastrzyk praktycznej wiedzy o nowych przepisach i możliwościach dla firm, ONE STOP SHOP – to „okienko informacyjne”, spotkania B2B z ekspertami, konkretne pytania i odpowiedzi, konstruktywne, bezpośrednie rozmowy z doradcami KSSE, BGK, RIPH i oferta dla MŚP – dostępne narzędzia i nowe, dopasowane do MŚP wymagania, które należy spełnić, aby uzyskać m.in. zwolnienia podatkowe i działać w Polskiej Strefie Inwestycji i KSSE. Dotychczas w autorskim cyklu spotkań KSSE pn. Booster MŚP wzięło udział ok. 300 małych i średnich przedsiębiorców i skorzystało z pakietu wiedzy i rozmów eksperckich nt. możliwych i dostępnych form wsparcia dla biznesu.
 • Autorski projekt „Booster JST” – po sukcesie Boosetrów MSP, KSSE rozpoczęła cykl pierwszych w regionie – warsztatowych spotkań menedżerskich z ekspertami i doradcami dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Tematyka: „Nowoczesne technologie w regionie – wyższy poziom obsługi inwestycyjnej”, „Gminy dla przedsiębiorców – nowe narzędzia wsparcia rozwoju firm, współpraca z KSSE i partnerami w ramach Polskiej Strefy Inwestycji” Uczestnicy po stronie ekspertów: koordynatorzy procesów inwestycyjnych, przedstawiciele KSSE, BGK, firm doradczych, eksperci i konsultanci z zakresu m.in. kształcenia branżowego i praktycznego, pozyskiwania kadr na potrzeby biznesu, public relations i marketingu inwestycyjnego.
 • Powołanie i prowadzenie Klubu Innowatora KSSE – platformy edukacyjnej i treningowej, służącej wymianie wiedzy, doświadczenia i know-how czerpanego poprzez success stories tzw. „klubowych gości” – autorytetów w dziedzinie innowacji. Klub pozycjonowany jest jako elitarny i prestiżowy, łączący realną współpracę nauki z biznesem w zakresie pozyskiwania talentów i tworzenia na ich bazie kadr dla firm innowacyjnych.Partnerami Klubu Innowatora są: Politechnika Śląska, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej i flagowy klaster motoryzacyjny KSSE Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM) oraz innowacyjne firmy.
 • Zaangażowanie KSSE w rozwój szkolnictwa branżowego w regionie – m.in. otwarcie studiów dualnych, czy realizacja w partnerstwie projektu “Śląskie.Zawodowcy”

Największe tegoroczne inwestycje KSSE:

 • SK Innovation (firma z koreańskim kapitałem, zainwestuje w Dąbrowie Górniczej ponad 1 mld zł i zatrudni co najmniej 300 pracowników);
 • Foosung Poland (firma z koreańskim kapitałem, zainwestuje w Kędzierzynie-Koźlu 368 mln zł i zatrudni co najmniej 80 pracowników);
 • Cobex Polska (firma z niemieckim kapitałem, zatrudni co najmniej 24 pracowników, utrzyma zatrudnienie na poziomie blisko 320 osób i zainwestuje 175 mln zł);
 • Kirchhoff Polska (firma z niemieckim kapitałem, zainwestuje ponad 172 mln zł, zatrudni co najmniej 10 nowych pracowników i utrzyma 666 dotychczasowych stanowisk pracy);
 • Sokpol (firma z polskim kapitałem, zainwestuje co najmniej 124 mln zł, zatrudni co najmniej 15 nowych osób i utrzyma 314 aktualnych stanowisk).

Popularne artykuły