Smart Strefa

Katowicka Strefa to Smart Strefa

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) realizuje programy technologiczne, tworzy i zasila „Hub Profesjonalistów”, rozwija współpracę międzynarodową, w tym także partnerstwa w ramach inicjatyw klastrowych. Jest także operatorem rewitalizacji i aktywizacji społeczno-gospodarczej w ramach rządowego Programu dla Śląska i projektu Coal regions in transition.

Programy technologiczne KSSE

Automatyzacja, robotyzacja, innowacje (m.in.: Pierwsze w Polsce – Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., KSSE zapewnia wsparcie dla firm wdrażających przemysł 4.0 (także MŚP); Digital Innovation Hub: budowanie sieci powiązań centrów innowacji cyfrowej w Europie z ośrodkami w: Hiszpanii (CEAGA) i na Węgrzech (am-LAB additivemanufacturing), Polsko–Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich; Klub Innowatora KSSE – elitarny Klub kształtowania kreatorów procesów gospodarczych. Skład: Blisko 80 członków ze śląskich uczelni i biznesu)

Hub Profesjonalistów

To przede wszystkim współpraca KSSE ze szkołami wyższymi, branżowymi i przedsiębiorcami: Studia Dualne; projekt ogólnopolski „Dobry start w branży górniczo-hutniczej” – opracowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodów, rekomendacji dla Ministerstwa Edukacji Narodowej RP; regionalny projekt „Śląskie. Zawodowcy” – przygotowanie absolwentów do aktywności zawodowej, szkolenia specjalistyczne; Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym: zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w automotive; Klasy patronackie w szkołach branżowych dla firm np. Opel Poland, Kirchoff, CMC,Centrum Rozwoju Kadr – szkolenia KSSE dla biznesu.

Współpraca międzynarodowa

KSSE realizuje  m.in. misje gospodarcze: Bułgaria (Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0), Bruksela (EuropeanWeek of Regions and Cities), Drezno (Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich), Hannover (Targi HannoverMesse), Białoruś (II Congress of Free and EconomicZones in Gomel), Szwajcaria (World Investment Forum 2018) oraz organizacja InternationalAutomotive Business Meeting

Operator rewitalizacji i aktywizacji w Regionie

KSSE operatorem rewitalizacji i aktywizacji społeczno-gospodarczej w ramach rządowego Programu dla Śląska i projektu Coal regions in transition.

Inicjatywy klastrowe

Działalność klastrowa: Klaster SA&AM KSSE: badania rynku, networking, B2B, C2B, seminaria branżowe; Partner w projekcie EACN – Europejska sieć klastrów motoryzacyjnych na rzecz inwestycji w modernizację przemysłową.

Komunikacja

Kampanie informacyjno-społeczne: Booster MŚP – „Zastrzyk partnerstwa” – wzmocnienie i przyspieszenie rozwoju MŚP”, networking, one stop-shop i partner link. (2018 – 15 spotkań networkingowych). „Chcę u Ciebie pracować”: promocja video specjalistycznych miejsc pracy wśród pracowników – firmy KSSE (20 firm w 2018 i 20 w 2019) to wysoka technologia, procesy automatyzacji i robotyzacji, dbałość o środowisko i kadry.

Popularne artykuły