Rada Wykonawcza

Członkowie Rady Wykonawczej „Program dla Śląska”:

1) Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński (Przewodniczący Rady);
2) Sekretarz Stanu w MIiR – Grzegorz Puda (Wiceprzewodniczący Rady)
3) Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz;
4) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Bożena Borys-Szopa;
5) Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk;
6) Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk;
7) Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski;
8) Minister Zdrowia – Łukasz Szumowski;
9) Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka;
10) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin;
11) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Marek Gróbarczyk;
12) Sekretarz Stanu w KPRM – Łukasz Schreiber;
13) Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek;
14) Marszałek Województwa Śląskiego – Jakub Chełstowski ;
15) Przedstawiciel Zarządu KSSE SA – Barbara Piontek (Z-ca Prezesa KSSE S.A.);
16) Przedstawiciel Zarządu PFR – Paweł Borys (Prezes);
17) Przedstawiciel Zarządu NFOŚiGW – Piotr Woźny (Prezes);
18) Przedstawiciel Dyrekcji NCBiR – dr inż. Wojciech Kamieniecki (Dyrektor);
19) Przedstawiciel WRDS (związki zawodowe) – Dominik Kolorz (przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność);
20) Przedstawiciel WRDS (pracodawcy) – Marek Zychla (Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan);

Trwają prace związane z aktualizacją zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w kontekście zmian w Radzie Ministrów.

Popularne artykuły